Vuur, Water, Lucht, Aarde

vier elementenOm een zo persoonlijk mogelijk advies te kunnen geven, maak ik in mijn praktijk gebruik van de vier elementenleer. Ik ga uit van vier elementen: Vuur, Aarde, Water en Lucht.  Achter elk element schuilen persoonlijke eigenschappen, zowel positief als negatief. De elementenleer bestaat al eeuwenlang en is bedoeld als een manier om iemands persoonlijkheid te verkennen. Samen met mijn cliënt test ik welk element het meest in hem of haar aanwezig is. Dit wordt het typeren van je temperament genoemd. Je temperament is meestal een combinatie van twee dominante elementen.

Het is belangrijk om bij een persoonlijkheidstest zo eerlijk mogelijk antwoord te geven. Helaas hebben veel mensen ‘blinde vlekken’, wat de antwoorden kunnen beïnvloeden. Gelukkig zijn er ook fysieke kenmerken die uitstralen welke elementen overheersend zijn. Denk hierbij zowel aan houding als aan het gezicht. Deze non-verbale kenmerken liegen niet (tenzij iemand bij de plastische chirurg is langs geweest voor de nodige fysieke veranderingen). In de fysieke kenmerken kan ik de van nature aanwezige elementen lezen. Uiteraard kunnen deze kenmerken door bijvoorbeeld ouderdom of over/ondergewicht beïnvloed worden. In dat geval is het verstandig om een jeugdfoto erbij te nemen.
Een vuurtype praat bijvoorbeeld graag en met passie. Daarbij gebruikt hij veel gebaren. De wangen kunnen rood gekleurd zijn en hij heeft het vaak warm. Kenmerkend in het gezicht is bijvoorbeeld een scherpe kin.

Wanneer ik weet welk type mijn cliënt is, kan ik een zo persoonlijk mogelijk advies geven.
Elk element heeft zijn eigen valkuilen. Dit kan helpen in de zoektocht naar de oorzaak van fysieke of mentale problemen.
Om je een voorbeeld te geven vergelijk ik het watertype met het luchttype met betrekking tot overgewicht. Het watertype zal eerder kampen met overgewicht omdat hij onder andere vocht vasthoudt en een trage stofwisseling heeft. Daar komt bij dat hij over het algemeen niet graag beweegt. Het luchttype heeft echter een snelle stofwisseling en is het liefst in beweging. Het luchttype zal eerder last hebben van ondergewicht, dan overgewicht.

Het komt wel eens voor dat de persoonlijkheidstest en de fysieke kenmerken enorm van elkaar afwijken. Dit kan betekenen dat iemand tegen zijn of haar natuur in handelt. Bijvoorbeeld iemand die veel vuur en aarde in zich heeft, maar die zich gedraagt als een water-luchttype. Misschien weet je uit ervaring dat het niet vol te houden is om je anders te gedragen dan je van nature bent.  Dit levert de nodige problemen op en kan een oorzaak zijn van verschillende klachten, zowel psychisch als fysiek. In dat geval is het belangrijk dat de cliënt meer naar zijn of haar natuur gaat luisteren. Dit heeft vaak te maken met het accepteren van jezelf en/of je verleden.

Perfect zou zijn als alle elementen in balans waren, maar dat komt vrijwel nooit voor. Het is vaker het geval dat een element maar yin-yang-14264436247Ktvoor een klein deel aanwezig is. Dan kan het zijn dat we dat deel wat moeten gaan vergroten om meer in balans te komen. Dit kan door bewustwording van gedrag, maar ook door voeding. Niet alleen persoonlijkheidskenmerken zijn typerend voor de elementen, ook voeding hangt hiermee samen. Zo kunnen gezondheidsklachten ontstaan doordat de voeding van een bepaald element ontbreekt. Dus door meer balans in de voeding te brengen, brengen we ook meer balans in een persoonlijkheid.

Luchttypes eten bijvoorbeeld vaak onregelmatig. Dit kan een oorzaak zijn voor ondergewicht. Een aardetype houdt juist van regelmaat. Wanneer het aarde-element van een luchttype erg weinig aanwezig is, kan regelmaat hem beter in balans brengen. Daarnaast eet het luchttype graag zoetigheid en krijgt hij daardoor snel te veel suiker binnen. De geraffineerde suikers (zie blog Wat is er met onze suiker gebeurd?) roven mineralen en vitaminen, waardoor er tekorten kunnen ontstaan. Stoppen met de geraffineerde suikers is belangrijk, maar het is ook belangrijk te kijken naar het voedingspatroon en eventueel voeding van het element dat niet sterk aanwezig is toe te voegen. Denk bij het aardetype bijvoorbeeld aan voeding die in de grond groeit, zoals radijsjes en knolgewassen.

De vier elementenleer bewijst wederom hoe belangrijk de wisselwerking is tussen lichaam en geest. Deze holistische benadering is belangrijk binnen mijn praktijk. In een eerder blog over stress heb ik hier al het een en ander over uitgelegd: Stress.
Ik hoop dat je een idee hebt gekregen van deze korte beschrijving over de elementenleer. Als je nieuwsgierig bent geworden naar je eigen temperament kun je hier de test doen. Deze test is erg beknopt, maar voor een uitgebreide persoonlijkheidstest kun je altijd een afspraak maken: contact.

[os-widget path=”/brandnewme/temperamententest” of=”brandnewme” comments=”false”]